Casper TV Showtime

 Page   of 1     
Casper TV Showtime #1
Casper TV Showtime #1Grade: NM/NM+
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: 2 in 9.8 - 4 in 9.6 - 1 in 9.4
Casper, Spooky & Wendy App. 1/80
$25.00

Casper TV Showtime #1
Casper TV Showtime #1Grade: NM+
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: 2 in 9.8 - 4 in 9.6
Casper, Spooky & Wendy App. 1/80
$30.00

Casper TV Showtime #1
Casper TV Showtime #1Grade: NM
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: 2 in 9.8 - 4 in 9.6 - 1 in 9.4
Casper, Spooky & Wendy App. 1/80
$20.00

Casper TV Showtime #1
Casper TV Showtime #1Grade: NM+
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: Highest Grades - 2 in 9.8 - 4 in 9.6
Casper, Spooky & Wendy App. 1/80
$30.00

Casper TV Showtime #3
Casper TV Showtime #3Grade: NM/NM+
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: 0 in 9.8 - 1 in 9.6 - 0 in 9.4
Casper, Wendy & Spooky App. 6/80
$18.00

Casper TV Showtime #4
Casper TV Showtime #4Grade: NM+
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: Highest Grades - 1 in 9.8 - 2 in 9.6
Casper, Spooky & Wendy App. 5/80
$18.00

Casper TV Showtime #5
Casper TV Showtime #5Grade: NM
Page Quality: White
Pedigree: File Copy
Census: Highest Grades - 1 in 9.6
Casper, Spooky & Wendy App. 10/80 Last Issue
$12.00

 Page   of 1